SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/05 | 3900 Szerencs, Ondi út 8.

Intézmény logo

Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Tantárgyi menetrendek

Aktuális információ

Közös értékelési alapok:

Intézményünk tanulóink értékeléséhez egységes követelményszintet, értékelési alapot fogalmaztak meg munkaközösségenként.

A tanulók számonkérése és értékelése

Számonkérés:

Az intézményben tanuló diákok számonkérése széles palettán mozog szóban és írásban. Amennyiben az oktató megkéri úgy elvárja tanulóitól, hogy a jelenléti számonkérés mellett egyéb digitális platformokon is számonkérhet és értékelhet.

Szóbeli felelet:

A közismereti tantárgyak esetében a felelet időtartama 10-15 perc lehet, formái beszámoló, szóbeli felelet. A kérdéseknek az elmúlt órák tananyagára kell vonatkoznia, azonban, ha a tananyag folytonossága fenn áll akkor visszamenőleg 2-3 órára is utalhat az oktató egy-két kérdés erejéig.

Elvárjuk, hogy a szóbeli felelet önállóan kezdődjön, ha szükséges kérdésekkel segítve történjen meg, amelyeknek egyértelműnek és problémamegoldónak kell lennie.

A felelet történhet, táblánál, fali térképnél, digitális táblánál, sporteszközök felhasználásával.

Írásbeli:

Az írásbeli számonkérés formái: röpdolgozat, témazáró dolgozat, beadandó dolgozat, házi feladat, órai munka, házi dolgozat, teszt feladat, projektmunka, e-learning feladat. A dolgozatok lehetnek nyílt és zárt végűek.

A témazáró dolgozatoknak előre kidolgozottnak kell lennie, időtartama egy tanórát ölel fel, a többi számonkérés meghatározott idejű (15-20 perc). Ennek tükrében a többi feladatlap lehet szintén előre elkészített vagy rögtönzött kérdések feltevésével.

Amennyiben az oktató nem ülteti szét a tanulókat A és B csoportos feladatlapot készít vagy szétültetés esetén maradhat egy csoport.

A füzetek ellenőrzése a tanévben kétszer kerül sor, félév és a tanév vége előtt, amelyet szaktanárok ellenőrzik.

Egységes értékelési szempontok közismereti tantárgyak esetén (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, informatika)

A szóbeli értékelésnél figyelembe vesszük a tanulónál az elsajátított tananyag minőségi tartalmát, a tantárgy szakmai kompetenciáinak fejlettségét és a diák terhelhetőségét.

Az írásbeli számonkérésnél egységes értékelést alkalmazunk az alábbiak szerint:

0 – 29 %       elégtelen (1)

30 – 49 %     elégséges (2)

50 – 69 %     közepes (3)

70 – 89 %     jó (4)

90 – 100 %   jeles (5)

 

A kisérettségi értékelése:

0 – 24 %       elégtelen (1)

25 – 39 %     elégséges (2)

40 – 59 %     közepes (3)

60 – 79 %     jó (4)

80 – 100 %   jeles (5)

Egységes mérés- értékelési rendszer idegen nyelvből (angol és német nyelv)

Évközi dolgozatok esetén:

0-29 % elégtelen (1)

30-49 % elégséges (2)

50-69 % közepes (3)

70-89 % jó (4)

90-100 % jeles (5)

Kisérettségi esetén az érettségi vizsga értékelése alapján:

0-24% elégtelen (12,5% alatt szóbeli vizsgára nem bocsátható)

25-39% elégséges

40-59% közepes

60-79% jó

80-100% jeles

Szakmai – technikumi munkaközösség:

Felmérő dolgozat:

0%-19%  : elégtelen

20%-39%: elégséges

40%-59%: közepes

60%-79%: Jó

80%-100%: jeles

Témazáró dolgozat, kisérettségi:

0%-24%: elégtelen

25%-39%: elégséges

40%-59%: közepes

60%-79%: Jó

80%-100%: jeles

Szakmai – szakképző:

Javaslataink a tanulók értékelésére:

Tantárgyi értékelés

Az értékelési határok a témazáró, valamint a félévi és évvégi dolgozatoknál:

9. évfolyam: a vizsgatantárgyakból az ágazati alapvizsga követelményeihez igazodva:

100% - 80% jeles

79% - 60% jó

59% - 50% közepes

49% - 40% elégséges

39% - 0% elégtelen

10. és 11. évfolyam: a szakami vizsgakövetelményekhez igazodva:

100% - 81% jeles

80% - 61% jó

60% - 51% közepes

50% - 41% elégséges

40% - 0% elégtelen.


Partnereink

SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola

3900 Szerencs, Ondi út 8.

Telefon: +36/47-361-458

E-mail: muszaki@szerencsiszc.hu

OM azonosító: 203055/05


2024Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola