#NévOktatott tárgyakVégzettségekKezdés
1.Jászay Zoltánmb. igazgatómatemetika, fizika
2.Szegediné Dér Bernadettigazgatóhelyettesangol nyelv, szoc. Ped.
3.Sztankovics Attilaigazgatóhelyettesbiológia, műszaki
4.Fábián Katalinigazgatóhelyettesszoc.ped., fodrász oktató
5.Albók-Márton Ritamagyar nyelv és irodalommagyar nyelv és irodalom, francia szakos tanár2014
6.Bárányné Dobos Ildikómagyar nyelv és irodalommagyar nyelv és irodalom, könyvtár szakos tanár-
7.Bodnár Évakönnyűiparmérnök tanár könnyűipar, matematika szakos tanár-
8.Csider Andormatematika, fizika, informatikatanár2020
9.Dr Romhányiné Kovács Ritamagyar nyelv és irodalom, történelemmagyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár-
10.Fábián Katalingyermekvédelmi felelős, vendéglátásszociál pedagógia-
11.Fodor Istvánelektronikaműszaki tanár-
12.Gabura Juditmatematika, kémiamatematika, kémia szakos tanár-
13.Gladics-Bideczki Eszterföldrajz, testnevelésföldrajz, testnevelés szakos tanár-
14.Janics Tamásinformatikatanár-
15.Kardos Barnabásgépészetszakoktató-
16.Kissné Gulyás Borbálafodrászpedagógia szakos tanár, szakoktató-
17.Kohlmájer Tibortestneveléstestnevelés, földrajz szakos tanár-
18.Kormos Zsuzsannafodrászszakoktató
19.Kovács Andreaszakmai oktatókozmetikus2020
20.Kovács Enikőközgazdásztanár
21.Láng Sándornékönnyűiparszakoktató-
22.Mátyás Máriafodrász oktatóoktató2020
23.Merczi Zsuzsannaangol nyelvangol nyelv, szociál pedagógia szakos tanár-
24.Miskolczi-Kovács Évanémet nyelvnémet nyelv szakos tanár2015
25.Nagy Zsoltprogramozás, hálózatok I-II., hálózati biztonság, IT alapismeretek, közismereti informatikainformatika szakos tanár, informatikatanári szakvizsga, mérnök informatikus, Cisco CCNA Discovery 1-4.2005
26.Nagyné Sztankovics Nikolettnémet nyelv, történelemnémet nyelv, történelem, inkluzív nevelés szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető-
27.Ochtinszky Beátaélelmiszeripari mérnök, kohómérnökélelmiszeripar, gépészet2020
28.Pataki Évainformatikatanár-
29.Piriczné Sima Juditföldrajz, német nyelvföldrajz, német nyelv szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, szaktanácsadó-
30.Dr. Romhányiné Kovács Ritamagyar, történelemmagyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár-
31.Sárkány Erikamatematika, fizikamatematika, fizika szakos tanár-
32.Sárossy Editangol nyelvangol nyelv, francia nyelv szakos tanár-
33.Sebő Henriettaangol nyelv, biológia, földrajzangol nyelv, biológia, földrajz szakos tanár-
34.Sipos Alfrédfaiparműszaki tanár-
35.Szegedi Lászlótörténelem, földrajztanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető-
36.Szepesi Péterelektronikaszakoktató2016
37.Szűcs Ágnesmatematika, földrajzmatematika, földrajz szakos tanár-
38.Tóth-Zádeczki Erikabiológia, testnevelésbiológia, testnevelés szakos tanár-
39.Zádeczki Zsoltgépészetgépészmérnök-
40.Bodnárné Göndör Magdolnaóraadóangol nyelv
41.Gazdóf Miklósóraadóélelmiszerip. mérn.
42.Hajdú Illésóraadóasztalos
43.Jancsovszki Mátéóraadótörténelem
44.Juhászné Tóth Anikóóraadószociális
45.Kontra Lászlóóraadószociális
46.Kormos Lászlóóraadóvillamosmérnök
47.Marcis Rékaóraadófodrász
48.Szűcs Erzsébetóraadótestnevelés tanár