Hírek

A Műszakis diákok erdélyi látogatása
A Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola 21 diákja és kísérő tanárai 5 napot töltöttek május elején Erdélyben, Szentegyházán és környékén. A diákok a Határtalanul! pályázat keretében működnek együtt az ottani Gábor Áron Líceummal. Az idei utazás közös projektje egy emlékkereszt állítása volt a Nyerges-tetőn. A megemlékezés egyik célja az 1848-49-es szabadságharc nyerges-tetői ütközetében elhunyt székely hősök előtti tisztelgés volt, a másik cél pedig az iskolák közötti, immár 6 éves kapcsolat megerősítése. A csoport csodálatos helyeken járt: ellátogattak „kincses Kolozsvárra”, a Szent-Anna tóhoz és környékére, valamint a Parajdi Sóbányába is. A diákok emlékszalagot kötöttek fel Orbán Balázs és Tamási Áron sírjánál. A legnagyobb élmény a 40 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia, ismertebb nevén a „Fili” jubileumi koncertje volt, melynek repertoárjában román, magyar, török és német dalok szerepeltek.
Határtalanul - Erdély - 2022

2022.05.17.

Határtalanul! - a Műszakiban
Erdélyi diákok és kísérőtanáraik jártak a Határtalanul! HAT-19-02-0089 pályázat keretében iskolánkban, a SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskolában. A tanulók a szentegyházi Gábor Áron Líceumból érkeztek, 5 napot töltöttek Szerencsen. Megismerkedtek a város nevezetességeivel, közös történelmi múltunkhoz kapcsolódó helyszínekkel: Rákóczi-vár, református templom. Emellett ellátogattak a Szerencsi Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelyébe, ahol kipróbálhatták a programozott 3D nyomtatást, a lézervágást, és a számítógépes program alapján működő hímző- varrógépet. A városnézésből nem maradhatott ki a Szerencsi Bonbon Kft.-ben és a Turisztikai Központban tett látogatás sem. Az élmények Lillafüreden a Szent István barlangban folytatódtak, majd Zempléni körúttal záródtak le. A projekt május 4. és május 8. között Szentegyházán folytatódik, ahová a Szakképzőből 21 diák utazik.

2022.05.03.

Matrix online képzés fodrászoknak
A Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskolában 2022. április 12-én online képzés keretében sajátíthatták el a fodrász diákok a hajvágás alapjait, Patkó Bálint senior oktató fodrász segítségével. A tanulók az oktatóval egyidőben hajtották végre a feladatokat gyakorló babafejeken. Hasznos tanácsokat kaptak és apró trükköket ismerhettek meg, amiket a záró vizsgájukon is tudnak majd alkalmazni. Köszönjük a lehetőséget a Matrixnak és Patkó Bálintnak.
Szervező: Kormos Zsuzsanna
Mátrix online 2022

2022.05.02.

Adó 1%

2022.04.20.

Holokauszt emléknap

A magyar holokauszt emléknapján a világviszonylatban elpusztított 6 millió zsidó és kétszázezer roma áldozatra emlékeztek meg a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskolában.

Az emléknapon a holokauszt 600.000 magyar áldozatának, köztük több száz gyermek emlékének adóztak. Megemlékeztek azokról is, akik életüket nem féltve próbálták menteni őket. Emlékeztek a meggyilkolt romákra és minden más áldozatra. Végül pedig arra, hogy a béke és az egymás iránti tisztelet nem magától értetődő. A megemlékezésen a 9/A technikumi osztály tanulói verssel és énekkel elevenítették fel a korszak borzalmait.

Felkészítő tanáruk: Nagyné Sztankovics Nikolett osztályfőnök volt.
Holokauszt emléknap

2022.04.13.

Osztályfőnöki bemutató óra

A 9/A technikumi osztály osztályfőnöki bemutató órát tartott Nagyné Sztankovics Nikolett, osztályfőnök vezetésével.

A bemutató óra témája egy érzékenyítő foglalkozás volt a holokauszt emléknapra. Az érzékenyítő foglalkozások egy projektterv részei, melyek magában foglalnak két rendhagyó történelem és osztályfőnöki órát is. A bemutató óra célja a holokauszt téma iránti érzékenyítés, erősebb érzelmi kötelék kialakítása, az emléknapra való felkészülés volt. A tanórán a diákok kooperatív munkaformában oldottak meg egy-egy zsidó család történetével, a holokauszt borzalmaival kapcsolatos változatos feladatot.

A projekthét és az érzékenyítő foglalkozás elérte a célját, hiszen a diákok lelkesen dolgoztak együtt és eredményesen felkészültek a holokauszt emléknapra.

Nagyné Sztankovics Nikolett, oktató
Osztályfőnöki bemutató óra 2022. április

2022.04.13.

Fordított nap az iskolában
Április 1-jén fordított napot tartottunk a Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskolában. A program változatos volt: az együttműködő pedagógusaink az órákat fordítottan tartották meg, azaz a diákok közül választottak tanárt. Meghirdettük a „táska nélküli napot” is. Ennek lényege, hogy a diákok bármiben hozhatják az iskolai felszerelésüket, csak táskában nem. A kezdeményezés sikeres volt, számos diák vett részt benne. A nap végén szavazás döntötte el, ki volt a legkreatívabb. Nagy Loretta Tímea 11/A és Sztankovics Gábor 9/B osztozhattak a nyereményen. Gratulálunk Nekik!
A szünetekben vetélkedőn vehettek részt az osztályok, amit a 13/A osztály bonyolított le.
Nyertes osztályok:
 1. helyezés: 11/A
 2. helyezés: 9/A
 3. helyezés: 10/A, 12/B
 4. helyezés: 9/B, 11/B
 5. helyezés: 10/ B
 6. helyezés: 13/B
A győztesek apró ajándékot kaptak. Bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés hagyományteremtő lesz.

2022.04.10.

Édességkészítő bemutató óra
A 9/1 osztályos Édességkészítő osztály gyakorlati bemutató órát tartott szaktanáruk, Ochtinszky Beáta vezetésével.
A tanulók feladata kekszkészítés volt, melyet az iskola 50. jubileumi évfordulója alkalmából készítettek.
Az óra célkitűzése többek között az volt, hogy a gyerekek szakmai és higiéniai kompetenciájukat egyaránt fejlesszék.
A gyakorlati feladatokat a tanulók ügyesen és fegyelmezetten oldották meg. Az órán résztvevő kollégák örömmel állapították meg, hogy a nebulók önállósága nagyon sokat fejlődött az eltelt hónapok alatt.

2022.03.31.

Asztalos bemutató foglalkozás
A 9/4 osztályos asztalos tanulók a fa- és bútoripari alapgyakorlat bemutató óráján egy keretszerkezet ollós csap sarokkötését készítették el oktatójuk, Sipos Alfréd irányításával.
Cél a tanulók kompetenciafejlesztése és sikerélményük megélése az alábbi területeken:
 • a keretszerkezet vetületi rajzának és méretezésének értő olvasása;
 • önállóan képesek legyenek feladatutasításokat értelmezni;
 • önállóan tudjanak dönteni a fakötés készítésének műveleti sorrendjéről;
 • képesek legyenek a kézi szerszámokat balesetmentesen és szakszerűen használni;
 • munkájukat méretpontosan és megfelelő minőségben tudják átadni.
A bemutató óra eredményes teljesítése köszönhető mindazoknak a kedves kollégáknak is, akik részesei a gyerekek nevelő és oktató munkájának. Jóleső érzés az oktatóknak, és sokkal inkább sikerélmény a diákoknak a saját két kezükkel létrehozott érték. Külön köszönet illeti Molnár János gyakorlati oktató urat, aki tevékenyen részt vett a bemutató óra előkészítésében.
Köszönettel: Sipos Alfréd.

2022.03.30.

Megemlékezés a március 15-ei eseményekről
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc március 15-ei eseményeiről emlékeztek meg a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskolában. Az ünnepségre március 11-én délelőtt került sor. A 11/A, 11/B, 12/B és a 13/A technikumi osztályok verssel, tánccal elevenítették fel a jeles nap eseményeit.
Soltész Alexandra 11/A osztályos tanuló a Kiss Kata Zenekar Magyar vagyok című dalát adta elő.
Diákjaink részt vettek a város által rendeztett ünnepségen is, melynek részeként Petőfi Sándor emléktáblájánál helyeztek el koszorút.
Felkészítő tanáraik: Gladics-Bideczki Eszter és Szűcs Ágnes oktartók voltak.

2022.03.20.

Nyelvi képzések
Hétvégi tanfolyam 2022.04.23-tól
Megfelelő létszám esetén!
 
Intenzív nyári nyelvi tanfolyam: 2022.07.01.
Megfelelő létszám esetén!
 
Várjuk jelentkezésüket!

2022.02.17.

Divatszabó bemutató óra
Bemutató órán vettek részt a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző tantestületének tagjai 2022. február 3-án. A pedagógusok, az iskola Divatszabó csoportjának kreatív műhely foglalkozásába pillanthattak be. Ezen a napon a női szabó tanműhelyben Láng Sándorné szakoktató segítségével egy mellrészes kötényt készítettek el a diákok.
Az oktató lépésről lépésre mutatta be a „titkos” szakmai lépéseket, majd a tanulók a saját munkadarabjaikon folytatták a munkát. A gyakorlati nap végére el is készültek az alkotások.
Minden résztvevőnek köszönjük a megjelenést!

2022.02.15.

II. Online Szépész Kupa Döntő

Országos 5. helyezést ért el korcsoportjában Vaskó Vivien, a Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola 11. osztályos tanulója, a 2022. január 14-én megtartott II. Szépész Online Kupán, fantázia smink kategóriában.

Az Online Szépész Kupát a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum kezdeményezte a Covid helyzet miatt, 2020 novemberében.

Iskolánk idén indult el először négy pályaművel, amelyek közül Vaskó Vivien került be a döntőbe, több mint 120 pályamű közül.

Ezek után megfeszített tempóban készültünk a versenyre. A zsűri neves, országos és külföldi versenyek nyertes tagjaiból állt, tehát magas elvárásoknak kellett megfelelnünk.

A feladatra 90 perc állt rendelkezésre, mely idő alatt az alapozás technikájától a szem és szájfestésen át a szempilla felhelyezéséig egy teljes sminket kellett elkészíteni.

Miután a smink elkészült, 5 – meghatározott beállításokban készített – fotót küldtünk a zsűri részére. Ezekből a képekből választották ki a verseny helyezettjeit.

Az online kupa reggel 9 órától este 18 óráig tartott, amely eredményhirdetéssel zárult. A nap folyamán a tv csatornák is közvetítették a versenyt, amelyek a YouTube csatornán visszanézhetők.

A verseny napján segítségünkre voltak az iskola informatikai tanárai, akik nélkül nem jöhetett volna létre az online térben való részvétel. Köszönjük a segítséget Kovács Andrea felkészítő kozmetikus oktatónak, Német Bettina modellnek és a Cukorpor fotónak.

Gratulálunk az elért helyezésért Vivien!

2022.02.07.

Tanulóink eredményes részvétele az országos Széchenyi emlékversenyen

A 2021-es évet „a legnagyobb magyar” születésének 230. évfordulója alkalmából Széchenyi emlékévvé nyilvánították.

Ennek apropójából országos versenyt hirdetett a Gödöllőn működő Hebe Kft., amelyre a Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola 11. B osztályának két tanulója – Zselenkó Réka és Ducsai János – is jelentkezett, csapat kategóriában.

Az informatika tagozatos tanulóink érettségire épülő projektfeladatokat oldottak meg a verseny során. A feladatok a tanulók teljesítményére épültek, azok probléma- és feladatcentrikusak voltak, így a versenyzőktől nyitottságot és kreativitást várt el a hagyományos feladatokon túl.

Mindamellett, hogy tanulóink a III. helyezést érték el, tudásuk kognitív, narratív és személyes kompetenciákkal is gazdagodott. Felkészítő tanár: Szegedi László

Széchenyi emlékverseny

2022.02.02.

Rendhagyó irodalomóra a Szerencsi Szakképzőben

Csider Andor igazgató úr meghívására 2021. november 16-án rendhagyó irodalomórát tartott iskolánkban Bodnár Edit és Gaál Ernő, a Hegyaljai Alkotók Társulásának tagjai. Vendégeink saját és magyar költők műveiből adtak ízelítőt, előadásukat megzenésített versek bemutatásával színesítették. Bodnár Edit bevezetőjében kiemelte, hogy a versek az önkifejezésnek, érzelmeink és gondolataink kimondásának és kiírásának eszközei. Érettségire készülő tanulóink érdeklődéssel hallgatták, hogy szűkebb környezetükben is pezseg az irodalmi élet, az elhangzott művek elgondolkodtatták és megnevettették őket. Köszönjük, hogy új élményekkel gazdagodhattak tanulóink.

2021.11.29.

Szakmai bemutatón diákjaink!

A Solanie cég szakmai bemutatóján vehettek részt november 11-én a kozmetikus szakmát tanuló diákjaink. Elsőként Dani Richárd szakmai divízióvezető tartott előadást a 28 éves múltra visszatekintő Alveola Cég működéséről, amely többek között a Solanie termékek gyártásával is foglalkozik. A Solanie cég modern, újgenerációs készítményeket fejleszt a legfrissebb piackutatások alapján.

Ezután következett Tamás Eszter és az általa tartott termékismertető és bemutató. Diákjaink több mint 13 Solanie termékcsaláddal ismerkedtek meg és különféle professzionális készítményt is kipróbálhattak, ami azért is fontos mert végzős tanulóink kivétel nélkül ezzel a termékcsaláddal fognak vizsgázni.

A bemutató végén az érdeklődő, közreműködő diákjainkat ajándékcsomaggal jutalmazták.

2021.11.17.

Nyílt napot tartottunk!

Nyílt napot szervezett a SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola 2021. november 10-én az érdeklődő nyolcadik osztályos diákok, szüleik és hozzátartozóik számára.

A megjelenteket Csider Andor igazgató úr köszöntötte, aki ismertette intézményünk képzési kínálatát, és a szakmáinkban rejlő lehetőségeket. Látogatóink ezt követően az egyes szakmák tanműhelyeit tekintették meg. Hatalmas érdeklődés mutatkozott a Kozmetikus, a Fodrász és az Édességkészítő szakmák iránt. Oktatóink nemcsak a szakképzési, hanem a technikumi képzés lehetőségeit és jövőjét is bemutatták az érdeklődőknek.

2021.11.15.

Nyílt nap 2021.11.10.
Nílt nap az iskolánkban 2021.11.10.

2021.11.05.

Felvételi tájékoztató 2021

2021.10.26.

Szalagot tűztek a technikumban!

Az SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola végzőseinek 2021. október 22-én rendezték meg a hagyományos szalagavató ünnepséget, szülők és oktatók jelenlétében. Az esemény helyszíne a Kulcsár Anita Sportcsarnok volt.

Ebben a tanévben 6 osztály vonult fel, hogy osztályfőnökük feltűzze ruhájukra az emlékezés szalagját, mely jelzi az egymáshoz való tartozást is. A végzősök dalokkal, szavalatokkal készültek erre az estére.

Az eseményen részt vett Bukta Márta, a Szerencsi SZC főigazgatója, és Majkutné Csermely Lujza főigazgató-helyettes. Csider Andor, az iskola igazgatója ünnepi beszédében kiemelte, hogy a szalag viselése méltóságot ad, és az összetartozást erősíti. A szalagon lévő két évszám azt az időt is jelöli, mely a tanulóké az intézmény immár 50 éves történetében. A műsort vidám tánccal zárták a végzős diákok.

2021.10.23.

Tisztelet a hősöknek!

2021. október 22-én, az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére iskolánk 10/B osztályos tanulói ünnepi műsort adtak az ifj. Tatay Zoltán Sporttelepen.

Elsőként Csider Andor igazgató úr emlékezett ünnepi beszédében a hősökre, majd a tanulók a szabadságharc áldozataira való emlékezés során szavalatokkal és dalokkal elevenítették fel a budapesti tömegtüntetést. Műsorukban megelevenedtek a véres események, a fegyveres felkelés.

Megemlékeztek ifj. Tatay Zoltánról is – 1956 hőséről – a sporttelep névadójáról, aki 1956. október 24-én egy súlyosan sebesült honfitársa ellátása közben halálos lövést kapott. A műsort követően az emlékezés virágai, a mécsesek elhelyezésre kerültek.

A műsort összeállította Szegedi László.

2021.10.23.

Aradi Vértanúk Emléknapja - október 6.
okt6

2021.10.06.

Fodrász tanulók Görögországban

A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola fodrász tanulói a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ külföldi mobilitás programon vesznek részt három héten keresztül, szeptember 19-től. A gyakorlat Görögországban, Leptokaria városában zajlik. A szakmai gyakorlatukat a diákok helyi fodrászüzletekben töltik, ahol az alapoktól a bonyolultabb technikákon át megtanulhatják a fodrász szakma fortélyait. A munka mellett, hétvégén kulturális programok keretében ismerkedhetnek meg tanulóink a helyi sajátosságokkal. Diákjaink a szabad idejüket is hasznosan töltik, hiszen görög nyelvet, görög művészetet, építészetet, festészetet, mitológiát tanulnak a helyi magyar idegenvezetők segítségével.

Erasmus 2021 - Görögország
Erasmus 2021 - Görögország

2021.10.01.

Kiemelkedő eredmény súlyemelésben

Szeptember 18-án rendezték meg a XIV. Juhász Sándor Súlyemelő Emlékversenyt Biharnagybajomban. A kiemelt kategóriába sorolt emlékversenyen az Abaújszántói Városi Sportegyesület színeiben részt vett iskolánk, az SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola diákja Erdősi Dávid is. Dávid a 67 kg-os súlycsoportban 168 kg-ot (minősítési szintet) teljesített és a II. helyen végzett. Büszkék vagyunk diákunkra, akinek ezúton is gratulálunk a szép teljesítményhez!

2021.09.21.

Jelentkezés őszi érettségire

2021.08.23.

A 2021/22-es tanévkezdés fontosabb időpontjai
 • 2021. augusztus 24. Javítóvizsgára felkészítés
 • 2021. augusztus 25. 800 Javítóvizsga
 • 2021. augusztus 26. 800 Ágazati javítóvizsga
 • 2021. szeptember 1. Első tanítási nap

2021.08.23.

12 év feletti tanulók védőoltása

Az a szülő, aki az iskolakezdésig szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben azt az internetes regisztrációval (www.vakcinainfo.gov.hu), majd az internetes időpontfoglalón (www.eeszt.gov.hu) keresztül teheti.

Emellett az iskolákban is lehetővé tesszük az oltást, ha az internes regisztráció és időpontfoglalás bármilyen oknál fogva akadályba ütközik.

Két alkalommal biztosítjuk az oltás felvételének lehetőségét az iskolákban:

 • augusztus 30-31. napja közül az egyik napon, előre meghatározott időszakban,
 • szeptember 2-3. napja közül az egyik napon, előre meghatározott időszakban.

Az oltás Pfizer-vakcinával történik.

Az iskolai oltásra a 12 év feletti (még oltatlan) diák jogosult.

Kérjük, hogy amennyiben az Ön gyermeke még nem kapott oltást, és azt szeretné, hogy azt az iskolában kapja meg, akkor ezt az igényét az jelentkezési lap (mely egyben regisztrációs lapként is szolgál) kitöltésével 2021. augusztus 25-ig jelezze vissza a muszaki@szerencsiszc.hu e-mail címre. >>>

2021.08.23.

Iskolai pályázat

2021.07.04.

Felvételi lehetőségek - 2021

A Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola felvételt hírdet a 2021/2022-es tanévre.

Technikusi képzéseire érettségizettek számára.

Választható szakmák nappali tagozaton:

 • Informatikai rendszerüzemeltető
 • Fodrász
 • Kozmetikus

Ösztöndíj: 10000 Ft – 50000 Ft

Szakképző iskolai képzéseire – 2 éves másodszakma esetén

Választható esti tagozat – 25 év alatt nappali tagozat is:

 • Divatszabó
 • Villanyszerelő
 • Hegesztő
 • Kőműves

Érettségire felkészítő – 2 éves

Szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők számára.

Jelentkezés az iskola portáján!

2021.07.04.

Édesipari ágazati alapvizsga

Az ágazati alapoktatás 2020. szeptember 1-jétől kapott nagy jelentőséget a szakképzés új rendszerében. Az adott ágazathoz tartozó szakmák tekintetében a szakképző iskolában az első tanévben a tanulók széles körű ágazati alapismeretekre tesznek szert, amelyet a tanév végén ágazati alapvizsga zár le. A SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola 1/9/2 osztály tanulói 2021. 06. 25-én tettek élelmiszeripari ágazati alapvizsgát. A képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően a vizsga két részből állt: 60 perces írásbeli, mely felöleli az élelmiszeripari alapismereteket valamint 180 perces gyakorlati vizsga élelmiszeripari ágazati alapgyakorlat témakörben. A vizsga átlaga 4,7 lett, Patakiné Bucska Emese elnök asszony megdicsérte a tanulókat precíz munkájukért valamint kreativitásukért.

2021.06.26.

Szakma Sztár Fesztivál - 2021

Szakmai versenyen vettek részt Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum tanulói.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (a továbbiakban: MKIK) közösen hirdette meg az MKIK-nak gondozásra átadott szakképesítésekben a nappali tagozaton végzős tanulók számára a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt. A versenyre, mint minden évben, idén is nevezett tanulókat a Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola.
A szakmai megmérettetés fő célkitűzése a magyar szakképzés színvonalának további emelése, a szakképzés eredményeinek széles körű bemutatása. A végzős tanulók és iskoláik szakmai megfeleltetése a gazdaság igényeinek és elvárásainak. Ezen kívül cél még a szakképzésben részt vevő tehetséges tanulók számára a megmérettetés és a kiemelkedő eredmények elérési lehetőségének biztosítása. Továbbá a „fizikai, közlekedési, informatikai és távközlési szakképesítések” társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, a szakmunkás pályamodell bemutatása, népszerűsítése révén, a pályaválasztás és a pályaorientáció erősítése által. Valamint életszerű, gyakorlatorientált feladatokkal mérni a versenyzők tudását.
A 14/A osztályból Kovács Petra, fodrász tanuló sikeresen teljesítette az írásbeli elődöntő feladatait. Felkészítő oktatója Kissné Gulyás Borbála volt.
Novák Konrád, Matyisák Attila, Lucskai Péter és Bányai Csaba 11/2 villanyszerelő tanulók is teljesítették az írásbeli elődöntő feladatait. Felkészítőjük Fodor István oktató volt.
Nagy Bence, 11/2 asztalos tanuló sikeresen teljesítette az írásbeli elődöntő feladatait. Felkészítője Sípos Alfréd tanár úr volt.
Tanulóink a sikeres eredmények után mentesültek a szakmai vizsga írásbeli feladata alól.
Gratulálunk mindenkinek!

2021.06.17.

Rendkívüli felvételi eljárás
2021/2022

Technikum (5 év)

Szakképző iskola (3 év)

2021.04.29.

Igazgatói pályázati felhívás

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján

pályázatot hirdet a

Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola

igazgató (intézményvezető)

beosztásának ellátására.

2021.03.22.

Ideiglenes felvételi tájékoztató

2021.03.09.

Laptopok adományozása

A HTTP Alapítvány és a Cisco Systems Magyarország Kft. a Szerencsi Szakképzési Centrummal laptopokat adományozott rászorult gyermekek részére. A vendégeket Bukta Márta a Szerencsi SZC főigazgatója köszöntötte, majd a tanulók verses videó összeállítását tekinthettük meg.

Ünnepi beszédet mondott dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke és Dalos Ottó, a Cisco Magyarország ügyvezető igazgatója. Ezt követően a Tokaji Ferenc és a Kossuth Lajos Gimnázium tanulóinak előadását tekinthettük meg. Az énekkel és verssel színesített előadás után ünnepi beszédet mondott Sisák Zoltán, a HTTP Alapítvány kuratórium elnöke és Gurbán Papp Mária a Nyiregyházi SZC főigazgató asszonya. A laptopokat Rubi Zsoltné kancellár asszony és Sisák Zoltán adta át a jelen lévő encsi iskola diákjainak, és ezzel párhuzamosan az online kapcsolt iskolák tanulói is megkapták az intézmények vezetőitől.

Végül az esemény zárásaként minden iskola egy-egy diákja ünnepélyesen megköszönte a megkapott számítógépeket.

Iskolánkból laptopot kapott:

 • Mitró Veronika 12/B
 • Nagy Márk 12/B
 • Balogh Dzsenifer 11/A
 • Horváth Dorina 10/A
 • Tóth János 10/B

2020.12.17.

Szóbeli érettségi járványügyi intézkedései

Az érettségi szóbeli vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján javasolt, alkalmazandó biztonsági intézkedések ITT olvashatóak.

2020.11.10.

Felvételi tájékoztató – tanulmányi lehetőségek

Technikum

Szakképző iskola

2020.11.05.

Pályázati felhívás

A Nyíregyházi Szakképzési Centrummal (továbbiakban: NYSZC), illetve annak iskoláival, a Szerencsi Szakképzési Centrummal, (továbbiakban:SZSZC), illetve annak iskoláival, valamint a Nógrád Megyei Szakképzési Centrummal, (továbbiakban:SSZC), illetve annak iskoláival, – a továbbiakban Centrumok és Iskolák – tanulói jogviszonyban álló, hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálása a digitális oktatásba.

A pályázat tárgya

Laptopok adományozása a győztes pályázók részére. Bővebb információ …

 

2020.11.01.