Szerencsi Szakképzésért Alapítvány

Szerencsi Szakképzésért Alapítvány

1%-os adó felajánlás
Az intézményünk keretei között működő alapítvány a költségvetésből nem biztosítható, ám az iskolai életben nélkülözhetetlen tevékenységek támogatását tűzte ki célul. A pártolók által befizetett, illetve az SZJA 1%-ából származó összeget az alábbi célokra használja fel alapítványunk:
 • A hátrányos helyzetű, tehetséges diákok tanulásának elősegítése.
 • Az iskolai informatikai, számítástechnikai, kommunikációs képzés és a nyelvoktatás fejlesztése.
 • Az iskolai sporttevékenység támogatása és fejlesztése.
 • Az iskola kulturális tevékenységének támogatása.
 • A kiemelkedő tanulmányi, kulturális és sport tevékenységet végző diákok ösztöndíjban való részesítése.
 • A kiemelkedő tanulmányi és sporttevékenységet végző diákok megbecsülése.
Az alapítvány támogatása
Az alapítvány támogatható:
 • a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával,
 • adománnyal,
 • készpénz formában,
 • banki átutalással,
 • eszköz felajánlással.
Iskolánk alapítványának címe

3900 Szerencs, Ondi út 8.

Iskolánk alapítványának adószáma
18433546-1-05
Iskolánk alapítványának számlaszáma

11734145-200159903